Personal Data

Pei‐yi Liu
Pei‐yi Liu

Teacher

Factuly Directory
Ph.D., National Chengchi University
Audit, financial accounting, corporate governance
Accounting, Intermediate Accounting
35506